Nói vềkhung thang máy tuyệt vời muốn đưa ra cùng bạn những đóng góp của tôi


Nhiều đơn vị quản lí khung thép thang máy "phớt lờ" dịch vụ bào trì vì cho rằng bảo trì định kỳ khung thang máy là không thật sự cần thiết, chỉ khi thi công khung thang máy hỏng hóc mới gọi người đến sửa.Việc thường xuyên sửa lại khung thang máy hay khung thép thi công khung thang máy định kỳ, làm nâng cao tuổi thọ khung thang máy cũng như đảm bảo bản vẽ khung thang máy vận hành ở trạng thái tốt nhất. Tránh trường hợp bản vẽ khung thang máy hỏng hóc, trục trặc khi thang đang phục vụ có người trong cabin. Vì vậy, người dùng thi công khung thang máy tại các tòa nhà cần yêu cầu ban quản lí tòa nhà sử dụng dịch vụ bảo trì khung thép thang máy và yêu cầu lựa chọn đơn vị sửa lại có uy tín, có quy trình bảo trì nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn.Trong khi tiêu vao day chuẩn của nhà nước theo đúng quy định thì khoảng cách giữa 2 lần sửa chữa bản vẽ khung thang máy không được quá 60 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *